טופס הרשמה

תהליך הרשמה

כדי להירשם באתר BioPredictive, עליך להשלים את הטופס הבא. ההרשמה היא בחינם.

אתה תקבל שני מסמכים בדוא"ל:

  • עותק של ההמלצות הטכניות שלנו, שעליך לקרוא בקפדנות רבה,
  • עותק של חוזה ההסכם לשירותים, שאותו יש להחזיר בתוספת חתימה וחותמת.

נא לוודא שהנך עומד בהמלצות הטכניות לפני החזרת החוזה החתום.

אם נקלת בקשיים, אנא צור עמנו קשר.


החברה/המוסד שלך

פעילות חברה/ מוסד
כתובת לחיוב
מספר מע"מ באיחוד האירופי (Intra-Community VAT) - עבור מדינות אירופאיות בלבד