היכן לבצע את הבדיקה

ניתן לבצע את בדיקות BioPredictive בכל מעבדה מאושרת בקרבתך.