המלצות טכניות

יעד: איכות מקסימלית

ביולוגים במעבדות לבדיקת רפואיות, המעוניינים לחשב את תוצאות הבדיקות FibroTest ו/או FibroMax, חייבים להתחשב בתנאים הבאים, אשר בהם יש לעמוד בעת ביצוע הניתוחים השונים:

  • אמצעי זהירות בעת נטילת דם
  • שיטות אנליטיות,
  • כיולים ובקרות,
  • קריטריוני איכות
  • בדיקות

מסמך זה מפרט את כל ההמלצות הטכניות וכן רשימה של מאבחנים, שיטות וחומרים מגיבים (ריאגנטים) אשר אושרו על ידי BioPredictive לביצוע הבדיקות שלה.