Narzędzia osobiste
Akcje Dokumentu

Praktyka FibroMax w stłuszczeniu i niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniu wątroby

W góre o jeden poziom
Podsumowanie
FibroMax

FibroTest, SteatoTest i AshTest są nieinwazyjnymi narzędziami dla diagnostyki stłuszczenia i niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby (cukrzyca, nadwaga, hipertriglicerydemia, hipercholesterolemia, nadciśnienie tętnicze).
Ten artykuł omawia stłuszczenie oraz niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby, ich zmiany patologiczne i wykorzystanie testów diagnostycznych w codziennej praktyce.

Stłuszczenie i niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby - krótkie przypomnienie

Krótka historia wątroby i chorób metabolicznych

Na początku lat sześćdziesiątych wykryto toksyczny wpływ, jaki na wątrobę wywierało nadmierne spożycie alkoholu, a od lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych opisano rosnącą rolę wirusowych zapaleń wątroby typu B i C w śmiertelności na całym świecie. Od lat 90-tych zidentyfikowano powiązania stłuszczenia spowodowanego czynnikami metabolicznymi oraz ryzyka wystąpienia marskości spowodowanej niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniem wątroby (NASH) z poszczególnymi czynnikami metabolicznymi (cukrzyca, nadwaga, hipertriglicerydemia, hipercholesterolemia, nadciśnienie tętnicze). Stłuszczenie wątroby spowodowane czynnikami metabolicznymi jest obecnie najczęstszą przyczyną nieprawidłowości wykrywanych w standardowych badaniach hepatologicznych (aminotransferazy i GGT).

Naturalny przebieg choroby

Ocenia się, że około 25% światowej populacji cierpi na stłuszczenie wątroby związane z obecnością przynajmniej jednego z czynników metabolicznych: cukrzycy, nadwagi, hipertriglicerydemii, hipercholesterolemii, nadciśnienia tętniczego. Niewielki odsetek przypadków stłuszczenia (poniżej 10%) może być komplikowana przez martwicę i zapalenie (NASH), zwłóknienie z ryzykiem przekształcenia w marskość i raka wątroby.

Zmiany chorobowe wątroby spowodowane czynnikami metabolicznymi

Zwłóknienie wątroby

Włóknienie wątroby jest procesem bliznowacenia wywołanego złogami tkanki włóknistej, który prowadzi do niszczenia miąższu, a w stadium końcowym do marskości.

Skala METAVIR, pierwotnie opracowana dla oceny stadiów stłuszczenia wątroby w przypadkach przewlekłego WZW B i C, może być także wykorzystywana u pacjentów z chorobami metabolicznymi. Stadium F1 musi być definiowane jako zwłóknienie przestrzeni międzyzrazikowej bez przegród, ponieważ w przeciwieństwie do wirusowych zapaleń wątroby, tutaj zwłóknienie nie zaczyna się w obszarze wrotnym, lecz w regionie centralnozrazikowym.
Skala METAVIR określa stopień zwłóknienia w chorobach metabolicznych wątroby zgodnie z 5-stopniową klasyfikacją:

 • F0 : brak zwłóknienia
 • F1 : zwłóknienia wrotne bez przegród
 • F2 : wrotne i okołowrotne zwłóknienie z rzadko występującymi przegrodami
 • F3 : wrotne i okołowrotne zwłóknienie z wieloma przegrodami
 • F4 : marskość wątroby

Stłuszczenie wątroby

Stłuszczenie wątroby to nagromadzenie triglicerydów w hepatocytach.
Stopień stłuszczenia jest określany przez udział procentowy hepatocytów ze stłuszczeniem cytoplazmatycznym. Waha się on od 0 do 100%.

Aktywność martwiczo-zapalna: niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (NASH)

Aktywność (lub jej stopień) określa wagę zmian zapalnych w obszarze zrazików, przestrzeni powietrznych lub martwicy.

Skala stłuszczeniowego zapalenia wątroby [lub ostrego alkoholowego zapalenia wątroby (NASH)] określa aktywność zgodnie z konsensualną, 3-stopniową klasyfikacją diagnostyczną łączącą wyniki stłuszczenia, martwicy i zapalenia (skala Kleiner NAS):

 • NAS 0-2 : brak aktywności (brak NASH)
 • NAS 3-4 : potencjalna aktywność (prawdopodobieństwo NASH)
 • NAS 5-8 : stwierdzona aktywność (stwierdzono NASH)

Trzy testy BioPredictive dla tych 3 schorzeń

FibroTest

FibroTest mierzy stopień zwłóknienia wątroby za pomocą prostego badania krwi.

FibroTest był oceniany w stosunku do biopsji wątroby na grupie 267 pacjentów z niealkoholowymi chorobami wątroby o podłożu metabolicznym, a skorzystało z niego ponad 350.000 pacjentów (2008).

FibroTest zachowuje tę samą wartość diagnostyczną niezależnie od płci i aminotransferaz.

FibroTest posiada tę samą wartość diagnostyczną dla stanów pośrednich i skrajnych.

Wykorzystanie FibroTestu zostało zwalidowane dla diagnostyki zwłóknienia.
Francuski Narodowy Urząd Zdrowia (HAS) nie rekomendował wykorzystania FibroTestu jako podstawowego narzędzia diagnostycznego dla zwłóknienia spowodowanego metabolicznymi chorobami wątroby oraz WZW C; w 2009 roku spodziewana jest powtórna ocena na podstawie najnowszych opublikowanych wyników.

Zobacz FibroTest w działaniu

Interpretacja wyniku FibroTestu

Winik FibroTestu przedstawiany jest jako liczba z przedziału od 0 do 1, proporcjonalnie do stopnia nasilenia zwłóknienia, z konwersją na skalę METAVIR (od F0 do F4). Aby ułatwić wizualną interpretację, do wyniku musi być dołączony kolorowy wykres z trzema klasami nasilenia:

 • Zielony (minimalny lub brak)
 • Pomarańczony (umiarkowany)
 • Czerwony (znaczny)

Niniejsza tabela przedstawia przekształcenie wyników FibroTestu na stopnie trzech najczęściej używanych klasyfikacji histologicznych (METAVIR, Knodell i Ishak):

FibroTest METAVIR
Stopień
szacowanego zwłóknienia
Knodell
Stopień
szacowanego zwłóknienia
Ishak
Stopień
szacowanego zwłóknienia
0.75-1.00 F4 F4 F6
0.73-0.74 F3-F4 F3-F4 F5
0.59-0.72 F3 F3 F4
0.49-0.58 F2 F1-F3 F3
0.32-0.48 F1-F2 F1-F3 F2-F3
0.28-0.31 F1 F1 F2
0.22-0.27 F0-F1 F0-F1 F1
0.00-0.21 F0 F0 F0


NashTest

Wykorzystując tę samą próbkę krwi NashTest mierzy stopień aktywności martwiczo-zapalnej pochodzenia metabolicznego.

NashTest łączy markery FibroTestu-ActiTestu i AST, cholesterol całkowity, triglicerydy, glukozę na czczo, masę ciała oraz wzrost.

NashTest został zwalidowany w stosunku do biopsji na 267 przypadkach.
Zobacz NashTest w działaniu

Interpretacja wyniku NashTestu

NashTest przedstawiany jest jako wynik w jednej z trzech klas: brak NASH, podejrzenie NASH i stwierdzone NASH.

Aby ułatwić wizualną interpretację, do wyniku musi być dołączony kolorowy wykres z trzema klasami nasilenia:

 • Zielony: brak NASH
 • Pomarańczowy: prawdopodobieństwo NASH
 • Czerwony: stwierdzone NASH


Instrukcja użycia Fibromax (FibroTest + SteatoTest + NashTest)

Użycie naszych nieinwazyjnych testów jest bardzo proste: lekarz przepisuje badanie FibroMax(dostępne na stronie internetowej).
Pacjent udaje się do laboratorium w celu wykonania oznaczeń 10 parametrów krwi. FibroMax łączy dziesięć markerów biochemicznych oraz wiek, płeć, wzrost i masę ciała pacjenta:

 • Alfa-2-makroglobulina
 • Haptoglobina
 • Apolipoproteina A1
 • Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGT)
 • Bilirubina całkowita
 • ALT
 • AST
 • Cholesterol całkowity
 • Triglicerydy
 • Glukoza we krwi (na czczo)

Przykładowe skierowanie dostępne jest na stronie internetowej(pobierz skierowanie).

Wyniki FibroTestu, SteatoTestu i NashTestu umieszczane są na karcie wyników razem, łącząc wszystkie informacje. Laboratorium (lub lekarz) łączy się ze stroną BioPredictive dla uzyskania wyników testu i niezwłocznie drukuje kartę wyników opatrzoną interpretacją i informacjami o środkach ostrożności.

Środki ostrożności przy użytkowaniu, bezpieczeństwo

Specjalistyczny system analizuje każdy test FibroMax i jego parametry sprawdzając ich poprawność. Ponad 95% testów poddaje się interpretacji umożliwiając efektywne diagnozowanie zwłóknienia, stłuszczenia i stłuszczeniowego zapalenia wątroby. W mniej niż 5% przypadków system wykrywa profile, które mogą generować wynik fałszywie nagatywny lub fałszywie pozytywny i czytelnie informuje o tym na arkuszu wyników.

Przydatność i bezpieczeństwo testówPrzydatność
FibroTestu : 95-99%

FibroTest ma zastosowanie w 95 do 99% przypadków. Został zwalidowany dla następujących chorób : (dostępne publikacje naukowe)

 • Przewlekłe WZW C
 • Przewlekłe WZW B
 • Przewlekłe WZW C lub B z infekcją HIV
 • Alkoholowe choroby wątroby (stłuszczenie i stłuszczeniowe zapalenie wątroby)
 • Stłuszczenie i niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (cukrzyca, nadwaga, hipertriglicerydemia, hipercholesterolemia, nadciśnienie tętnicze)

Test mają szerokie zastosowanie i zwalidowane są m.in. dla następujących specyficznych populacji:

 • Pacjenci w wieku powyżej 65 lat
 • Dzieci
 • Pacjenci z niewydolnością nerek lub po transplantacji nerki
 • Hemofilicy
 • Pacjenci z przewlekłymi stanami zapalnymi
 • Ogólna populacja

Testy nie mają zastosowania jedynie w 1 - 5% przypadków:

 • Ostre zapalenia wątroby, np. WZW A, B, C, D, E; polekowe zapalenie wątroby
 • Cholestaza pozawątrobowa, np. rak trzustki, kamienie żółciowe
 • Ostra hemoliza, np. kłopoty z zastawkami serca
 • Syndrom Gilberta z wysoką niezwiązaną hiperbilirubinemią
 • Syndrom ostrego zapalenia (badanie krwi musi zostać przełożone na później)

Te czynniki wykrywa nasz mechanizm zabezpieczający i są one czytelnie wykazywane na karcie wyników.

Powtarzalność

Jedynie analizy wykonane w warunkach przedanalitycznych i analitycznych oraz za pomocą automatyczych analizatorów i reagentów zwalidowanych przez nasze centrum referencyjne są autoryzowane przez BioPredictive.

Wykrywalność

Nasze systemy zgłoszone są we Francuskim Komitecie ds. Technologii i Swobody (CNIL) i gwarantują anonimowość przekazywanych informacji. System informacyjny BioPredictive wyposażony jest w możliwość śledzenia wszystkich procesów, co gwarantuje jakość zarządzania.

Wykorzystanie FibroMax w prowadzeniu niealkoholowych chorób wątroby o podłożu metabolicznym (NAFLD).

Prowadzenie niealkoholowych chorób wątroby i decyzje terapeutyczne zależą od stopnia zwłóknienia wg trzystopniowej skali nasilenia: zielony (minimalne), pomarańczowy (umiarkowane) i czerwone (znaczne) oraz wystąpienia niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby.

Porównanie FibroTestu i biopsji wątroby

Biopsja jest niedoskonałym narzędziem; ze względu na błędy podczas pobierania materiału, rozmiar (od 5 do 30 mm) i zmienność interpretacji wyników powszechnie przyjmuje się średni błąd na poziomie 30%: nazywana jest "niedoskonałym Złotym Standardem". "Doskonały Złoty Standard" badania wątroby jest utopią, która dla wykluczenia błędu diagnostycznego wymagałaby zbadania całego narządu.

Biopsja wątroby w dalszym ciągu niesie ze sobą poważne niedogodności: 30% pacjentów skarży się na bolesność, u 0,6% odnotowano poważne powikłania, a w 0,03% przypadków - śmierć. Ponieważ użycie jako podstawowego narzędzia nie jest już odpowiednie, a powtarzalność jest bardzo słaba, biopsja nie jest praktyczna dla monitorowania pacjenta.

FibroTest jest nieinwazyjnym testem diagnostycznym (proste badanie krwi), które może być łatwo powtórzone i odpowiada wynikom biopsji 25 mm.

Obserwuje się przeciętną 25% rozbieżność pomiędzy wynikami biopsji i FibroTestu. Połowa z tych przypadków związana jest z błędami biopsji, często spowodowanymi zbyt małymi próbkami, druga połowa zaś dotyczy FibroTestu.

Biopsja FibroTest
 • komplikacje 0,6%
 • śmiertelność 0,03%
 • brak ryzyka
 • hospitalizacja
 • proste badanie próbki krwi
 • pobliskie laboratorium
 • błędy próbek
 • rozmiar biopsji ślepej: od 5 do 30 mm
 • dokładność pomiarów biochemicznych (współczynnik zmienności < 5%)
 • zmienność materiału badawczego i jego interpretacji.
 • doskonała powtarzalność, wewnątrz i międzylaboratoryjna
 • niedoskonały złoty standard: ryzyko wyniku fałszywie pozytywnego lub fałszywie negatywnego w przypadku zbyt małego bioptatu
 • wartość diagnostyczna i prognostyczna odpowiada biopsji 25 mm
 • trudne do powtórzenia
 • bardzo łatwe do powtórzenia (badanie krwi)
 • niewykonalna przez przestrzeń międzyżebrową w przypadku zaburzeń krzepliwości, wodobrzusza
 • przeciwskazane w przypadku ostrej niewydolności oddechowej
 • nie ma zastosowania w przypadku ostrego zapalenia wątroby, cholestazy pozawątrobowej, ostrej hemolizy, zespołu Gilberta z wysoką niezwiązaną hiperbilirubinemią
 • w przypadkach syndromów ostrego zapalenia,
 • bardzo niekorzystny współczynnik ryzyko/korzyści
 • doskonały współczynnik ryzyko/korzyść
 • umożliwia zdiagnozowanie stanów chorobowych związanych ze zwłóknieniem takich, jak aktywność martwiczo-zapalna, stłuszczenie, nadmierne obciążenie żelazem, ziarniaki i inne, rzadsze schorzenia
 • inne nieinwazyjne testy BioPredictive umożliwiają diagnozowanie najczęściej występujących schorzeń związanych ze zwłóknieniem wątroby: aktywności martwiczio-zapalnej (ActiTest) i stłuszczenia wątroby (SteatoTest).

Konkludując, FibroTest posiada tę samą wartość diagnostyczną co biopsja 25 mm, będąc przy tym metodą nieinwazyjną i łatwą do powtórzenia.

Key figures of FibroTest

95 %Przydatność
87,5 %Dokładność diagnostyczna (procent wyników prawdziwie pozytywnych lub prawdziwie negatywnych w porównaniu do biopsji)
0 %Wynik fałszywie dodatni w populacji 1.000 dawców krwi
0.84Wartość diagnostyczna dla zaawansowanego zwłóknienia, określona przez obszar pod krzywą (AUROC)
0.90Wartość diagnostyczna dla marskości, określona przez obszar pod krzywą (AUROC)

Welcome to BioPredictive

Non-invasive liver diagnostic tests.

Learn more

Adres

BioPredictive
218 Boulevard Saint-Germain
75007 Paris
FRANCE

Tel : +33 1 84 79 23 90
email : contact@biopredictive.com


 

Oparte o Plone

Ta witryna jest zgodną z następującymi standardami: